Protect your
business office staff

Tjänster

Uthyrning av bygglarm

Ett hyrlarm är en trygg och okomplicerad bevakning av ett område som behöver skyddas. Det kan vara byggställningar, containrar, fordon, en byggarbetsplats eller något annat område som behöver bevakas. Larmet har kameraövervakning och är kopplat till vaktbolag för snabb verifiering och åtgärd. 2Protect installerar och underhåller larmet under hela hyrtiden.

Tjänster

Service och Installation

2Protect utför service och underhåll av brand- och säkerhetssystem. Vi hjälper er med månads-, kvartals- och årsprov. Utökning av era befintliga installationer när företaget växer eller byter lokaler. Installationer av brandlarm, inbrottslarm, passersystem och kameror. Vi har ett nära samarbete med fler entreprenörer för att även kunna utföra större installationsprojekt.

Tjänster

Säkerhetskonsultation

Kontakta 2Protect om du behöver konsultativ hjälp inom säkerhet. Det kan vara säkerhetsanbud som behöver utvärderas, hjälp inför upphandling av brand- och säkerhetsanläggningar, riskinventering, rådgivning eller en interim säkerhetsansvarig. Behoven varierar från företag till företag. Utifrån ert behov hittar vi den bästa lösningen för er.

Tjänster

SBA – Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är lagstadgat enligt Lagen om skydd mot olyckor, det räcker dock inte med att skriva dessa dokument för att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, det är av största vikt att sedan praktiskt jobba efter sin SBA för att upprätthålla och förbättra brandskyddet. 2Protect hjälper er med att upprätta SBA men hjälper er även med att genomföra ert löpande SBA-arbete.

Om

2 Protect

2Protect - Bygglarm och säkerhetslösningar, larmväska

2Protect är ett företag som är specialiserat på teknisk och fysisk säkerhet. Förutom säkerhet är det viktigaste för oss ett gott kundbemötande. Vi lyssnar och hjälper dig hela vägen.

Jag som äger och driver 2Protect är Stefan Thörngren, jag har varit verksam i branschen i över 25 år. Med min bakgrund från brandsäkerhet, kameraövervakning, larm- och passersystem har jag en både lång och bred erfarenhet av att jobba med komplexa säkerhetsfrågor.

Stefan Thörngren 2 Protect - Bygglarm och säkerhetslösningar

Kontakt

2Protect

2Protect - Bygglarm och säkerhetslösningar